Xİdmətlərİmİz

Fəaliyyət növləri

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri

 • Torpaq işləri
 • Xüsusi torpaq işləri
 • Daş hörgü işləri
 • Monolit beton və dəmir-beton konstruksiyalarin qurulması
 • Metal konstruksiyaların yerində hazırlanması və quraşdırılması
 • Ağac konstruksiyaların yerində hazlranması və quraşdırılması
 • Dam örtük işləri
 • Bayır mühəndis kommunkasiya və şəbəkəlrərin qurulması işləri
 • Daxili mühəndis sistem və avadanlıqların quraşdırılması işləri
 • Nəqliyyat tikintisi
 • Sənaye,mülki və ictimai obyektlərin tikintisi

Baş bodratçı funksiyasının yerinə yetirilməsi

Maye və təbii qaz təsərrufat obyektlərinin quraşdırılması və istismarı

Qadağan olunmayan mal-materialın sifariş əsasənda idxalı

Həyatı formalaşdırır

Gələcəyə inamla baxmaq üçün...